Menu
cache/resized/63614fa437cb694b8770470f544a87ea.jpg
“TOURS & TRAVEL AT IT’S BEST IS ...
cache/resized/de22811ba69e150b74276adfe9cd60f1.jpg
S&F Brothers (Car Dealer & Accounting ...
cache/resized/c5486089fb6fe141100fa93741aee80f.jpg
Vaiola Shop & Cafe  
cache/resized/952d37c5b239f200e4b0a944bfa8cde0.jpg
RED Rapid Engineering Diagnostic Specialize in: ...
Latest News

Hoko 'a Jacinda Ardern Taki Fa'ahi Labour ko e Palemia fo'ou 'o Nu'usila Featured

Jacinda Ardern koe Palemia fo'ou 'o Nu'usila Jacinda Ardern koe Palemia fo'ou 'o Nu'usila

20 'Okatopa, 2017. Kuo hoko 'a Jacinda Ardern Taki Fa'ahi Labour koe Palemia fo'ou 'o Nu'usila.

Ko e hili 'eni 'a e lau uike a e alelea 'a e Fa'ahi New Zealand First pea mo e taki 'o e ongo fa'ahi faka-politikale lalahi taha 'a Nu'usila 'a e National 'oku taki ai 'a e Palemia Malolo Bill English pea mo e fa'ahi Labour 'oku taki ai 'a Jacinda Ardern.

Na'e ma'u foki 'e he National 'a e sea 'e 56 kae 46 'a e Labour 'i he fili 'a Nu'usila 'i he mahina kuo 'osi.

Na'e tu'u fakataha leva 'a e fa'ahi Labour mo e Green 'a ia na'a nau ma'u 'a e sea 'e 8 'o nau 'aluhake ai 'o ma'u 'a e sea 'e 54.

Na'e mahino koe tafa'aki pe 'e nga'uni kiai 'a e fa'ahi New Zealand First 'a ia na'a nau ma'u 'a e sea 'e 9 'oku taki ai 'a e tangata Maori ko 'eni ko Winston Peters koia 'e Pule'anga.

Kaikehe na'e fili eva 'a Winston Peters ke tu'u fakataha mo e fa'ahi Labour 'o iku ai ke hoko 'a Jacinda Ardern 'a ia koe Fakafofonga 'o Mout Albert 'i 'Aokalani koe Palemia fo'ou 'o Nu'usila.

2 comments

 • Fihaki
  Fihaki Thursday, 26 October 2017 07:07 Comment Link

  'Eku manumanumelie'ia he fuofua interview oe Palemia foou o NZ ae kalasi kehe ae masila a e talifehui mo nofo pe he poini. Kau manatu kiheetau Tangataeiki Palemia e aafe pe ia ke lau'i ha taha oka fakaekeeke i Tonga ni. Ka alu ki he UN e taukapoi a West Papua. Ka hau ki NZ e laui e kau Nopele moe Royal Family. Tau fakaamu ke omai ehe Eiki ha Palemia foou maa Tonga i Novema.

  Report
 • Fihaki
  Fihaki Monday, 23 October 2017 21:48 Comment Link

  'Eku manumanumelie'ia he fuofua interview oe Palemia foou o NZ ae kalasi kehe ae masila a e talifehui mo nofo pe he poini. Kau manatu kiheetau Tangataeiki Palemia e aafe pe ia ke lau'i ha taha oka fakaekeeke i Tonga ni. Ka alu ki he UN e taukapoi a West Papua. Ka hau ki NZ e laui e kau Nopele moe Royal Family. Tau fakaamu ke omai ehe Eiki ha Palemia foou maa Tonga i Novema.

  Report

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

back to top